Naší kočičí rodinku v současné době tvoříme čtyři:

kočičky Zuzanka, Kristýnka, Michalka a kocourek: Honzík.

  

Jsme prima parta  

a i přesto, že se občas pereme, vrčíme na sebe a prskáme,

 

 

máme se ve skutečnosti rádi